İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Başarı Hikayesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karar Alma Süreçlerini İyileştirdi.

Hedefler

Karar vermeye destek olmak için analitik ve görsel raporlar sunulması

Anlık raporlamaya ortam hazırlanması

Tarihsel verilere hızlı ve kolay ulaşım olanağı sağlanması

Kurumsal bir veri ambarı ile verilerin tek bir merkezde toplanması

SAP Çözümleri

BusinessObjects XI 3.x Enterprise

BusinessObjects Data Services XI 3.2

Crystal Reports 2008

Xcelcius 2008

Neden SAP

İhtiyaçları karşılayacak çözümler sunması , BusinessObjects’in Türkiye’deki yaygın kullanımı

İş ortaklarının ve danışmanlarının tecrübesi

Faydalar

Tüm kurum için ortak raporlama dilinin oluşturulması

Hızlı ve doğru karar almada çeviklik ve etkinlik sağlaması

Yazılım kaynaklarının verimliliğinde artış olması

Sistemler arasında veri entegrasyonu

Neden Metric

Uzman danışmanların tecrübesi

BO uygulamalarında zengin referansa sahip olması

Gelecek Planları

Veri yönetimi ve raporlamaların iyileştirilmesinin ardından, operasyonel sistemlerin iş zekası ortamına dahil edilmesi planlanıyor.

BusinessObjects 4.0 versiyonuna yapılacak yükseltmeyle birlikte, yeni hedef mobilite olarak belirlenmiş durumda.

Birsen Tunç Yazar

Bilişim Teknolojileri Karar Destek ve İş Zekası Takım Yöneticisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi

“SAP BusinessObjects Veri Servisleri, sunduğu hızlı ve kolay yönetilebilir ETL çözümü ile raporlama ortamı için gerekli ETL işlemlerinin yanı sıra farklı operasyonel sistemler arasındaki veri entegrasyon süreçlerini iyileştirmeye ve veri kalitesini artırmaya destek oldu.”