İleri Analitikler

Metric Yazılım ve Danışmanlık İleri Analitikler

Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti (IoT), Artırılmış Gerçeklik Gibi Endüstri 4.0 Teknolojileri Bugünün Gündemini Çokça Meşgul Ediyor.

Öngörücü ve önleyici bakım, İş Dünyası ve Endüstri 4.0 için önde gelen kullanım örneklerinden biri; yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut ve makine öğrenme gibi bileşenlerden oluşuyor. Türkiye’de bakım uygulamaları pazarının, 2017 yılında 2.2 milyon dolardan 2022 yılına kadar yıllık % 39’lık bir büyüme oranı ile 10.9 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Yapay zeka teknolojileri sınırsız bir kullanım alanına sahip. Pek çok sektörde verim artıran uygulamaları görmek mümkün. Şirketler, dar ve belirli iş problemlerinde yapay zeka uygulamaları kullanarak aksi durumda asla başaramayacakları işleri gerçekleştirme yeteneğine sahip oluyorlar.

2022 yılına gelindiğinde, kurumların IoT projelerinin %80’inde yapay zeka bileşeni olması öngörülüyor. Günümüzde bu oranın %10 olduğunu düşünecek olursak, bu çok hızlı bir ivmelenmeye işaret ediyor. Yapay zeka kullanımının kısıtlı alanlarda kullanılabildiği yaygın bir inanış olsa da yapay zekayla güçlendirilen Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin şirketlere üretimden lojistiğe, kurumiçi iş süreçlerinden müşteri memnuniyetine pek çok alanda uçtan uca çözümler ürettiğini görüyoruz. Bu teknolojinin kullanımı iletişim ağını basitleştirirken olası hataları da minimuma indiriyor.

Bugün kullanılan mevcut uygulamaların %90’ının 2023 yılında da kullanımda olacağı öngörülüyor. Yakın gelecekte kullanılan çoğu uygulamada yapay zeka teknolojisi bulunacak. Dijital dönüşüm hedefleyen şirketlerin müşteri odaklı uygulamalara ve projelere odaklanmaları gerekiyor. Yapay zeka teknolojisi doğrudan müşterilerle karşılaşmasa dahi müşterilerin deneyimlerini kolaylaştıran uygulamaları destekliyor.