Kurumsal Performans Yönetimi

Metric Yazılım ve Danışmanlık Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Karne, Bütçe Planlama ve Konsolidasyon, Karlılık Yönetimi süreçlerinizi etkin yönetin.

Metric Profesyonel Hizmetler olarak ; analitik, ölçülebilir bir performans yönetim sisteminin büyük potensiyeli ve iş değeri olduğuna inanıyoruz.
Kurumsal Karne uygulamaları ile, organizasyonun farklı birimleri için karneler tanımlayabilir, farklı perspektiflerde hedefler koyabilir, daha sonra bu hedefleri ölçebilmek için anahtar performans göstergeleri tanımlayabilirsiniz.
Bütçe Planlama ve Konsolidasyon uygulamaları ile, farklı sektör ve iş kolları için kurumsal bütçe sürecinin tüm bileşenlerini iş süreçlerine entegre bir şekilde kurgulayabilirsiniz. Bu amaçla makroekonomik gösterge planlamadan, satış planlamaya, üretim planlamadan, satınalma ve tedarik planlamaya, üretim masraf planlamadan , genel gider planlamaya, mali tablo planladan karlılık planlamaya kadar tüm süreçleri bütçe/fiili, bütçe/tahmin gibi karşılaştırmalı olarak yönetebilirsiniz.
Karlılık ve Maliyet yönetimi uygulamaları ile, aktivite tabanlı maliyetlendirme yapabilir, masraf ve maliyet dağıtımlarınızı kolaylıkla ve yüksek hızda yürütebilir ürün , kanal ve müşteri bazlı gelir tabloları hazırlayabilir, doğru ürün ve doğru müşterilerinize odaklanabilirsiniz.

Analitik ve Ölçülebilir bir yönetim anlayışı kullanın

Bütçe Planlama süreçlerinizi operasyonel süreçlerinizin parçası haline getirin

Karlılık Yönetimi ile doğru ürün ve müşteriye odaklanın