Kurumsal Bilgi Yönetimi

Metric Yazılım ve Danışmanlık Kurumsal Bilgi Yönetimi

Gerçeğin Tek Sürümü (Single version of the truth)

Metric Profesyonel Hizmetler olarak ; büyük verinin, kurumun stratejik hedeflerine ulaşma noktasında kurumuna rekabet avantajı sağlayacak şekilde firma yöneticilerine , iş kullanıcılarına, tedarikçilere ve müşterilere en doğru, en hızlı ve en akılcı şekilde sunulması gerektiğini düşünüyoruz ve bu amaçla dağınık yapıdaki operasyonel verinin entegre edilmesi , temizlenerek analitik ihtiyaçlara en uygun şekilde modellendiği ve hedef kitlesine sunulduğu bir Kurumsal veri ambarı alt yapısını Metric sektörel en iyi DWH uygulamaları ile önermekteyiz.

Kurumsal ortak bir dil , gerceğin tek sürümü

Kullanıcılara doğru, hızlı ve akılcı veri servisi

Gerçek ve gerçeğe yakın taktiksel yönetim