CarrefourSA

CarrefourSA Başarı Hikayesi

CarrefourSA, SAP HANA ile 800 milyon alışveriş verisini milisaniyeler içerisinde işliyor

Hedefler

Tüm verilerin derlenip toplandığı bir yapının oluşturulması

Veri ambarı üzerine analitik altyapının kurulması

Büyük veri setinden yüksek performans elde edilmesi

Özelleştirilmiş fırsatlar ve kampanyaların sunulması

Neden SAP

SAP HANA’nın yeni nesil veri ambarı çözümü olması

Çok büyük veriyi çok iyi performansla işlemesi

Faydalar

Verilerin depolanması ve hızla işlenmesi

Analitik bir platformun kurularak faydalı iş kararlarının alınması

800 milyon alışveriş verisinin milisaniyeler içerisinde analiz edilmesi

Müşterilerin alışverişlerine göre segmentlere ayrılması

Müşterilere segmentlerine göre fırsat ve kampanyalar sunulması

Müşterilerinin alışveriş memnuniyetlerinin artırılması

Neden Metric

Geçmiş proje deneyimleri

Araştırmacı olması ve çabuk çözüm üretebilmesi

Projeleri hızla hayata geçirmesi

Gelecek Planları

Kasa hattından gelen veriler ve kişilerin lokasyon verileri gibi bazı verilerin analiz edilerek müşterilere farklı alışveriş deneyimleri sunacak yeni projelerin geliştirilmesi

Mehmet Necati Özdeniz

CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü

“METRIC bizim için üçüncü parti bir firmadan ziyade beraber çalıştığımız bir iş ortağımız. Yeni platformumuz ile iş süreçlerimizi artık daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütebiliyoruz.”