Metric

Çözüm Yaklaşımı

Metric, SAP Kurumsal Performans Yönetimi vizyonuyla hareket etmekte ve kurum içinde entegre bir çözüm platformu oluşturabildiği gibi, her bir çözümün ayrı ayrı oluşturulup birbiriyle entegre çalıştırılmasını sağlamaktadır. Böylece, kurum içi performansın takibi, iş akışlarının iyileştirilmesi ve verimliliğin sağlanması mümkün olmaktadır. Performans göstergeleri ve kurumsal iş zekası çözümlerinin tümünü kapsayan bu kavram, geçmişe bakarak bugünü değerlendirmeyi ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı sağlayan bir yaklaşım sunmaktadır.