Veri Ambarı

Gerçeğin Tek Sürümü (Single version of the truth)

Metric Profesyonel Hizmetler olarak ; BÜYÜK VERİ nin kurumun stratejik hedeflerine ulaşma noktasında kurumuna rakabet avantıjı sağlayacak şekilde firma yöneticilerine , iş kullanıcılarına,tedarikçilere ve müşterilere en DOĞRU, en HIZLI ve en AKILCI şekilde sunulması gerektiğni düşünüyoruz ve bu amaçla dağınık yapıdaki operasyonel verinin ENTEGRE edilmesi , TEMİZLENEREK analitik ihtiyaçlara en uygun şekilde modellendiği ve hedef kitlesine sunulduğu bir Kurumsal Veri Ambarı alt yapısını Metric Sektörel En İyi DWH Ugulamaları ile önermekteyiz.

 • Kurumsal ortak bir dil , gerceğin tek sürümü

 • Kullanıcılara Doğru, Hızlı ve Akılcı veri servisi

 • Gercek / Gerceğe yakın taktiksel yönetim

Veri Ambarı ve Bilgi Yönetimi için SAP Analytics ürün ailesinden aşağıdaki ürünleri kullanıyoruz.

 • SAP Netweaver BW
 • SAP Netweaver BW powered by SAP HANA
 • SAP Sybase IQ
 • SAP HANA
 • SAP BusinessObjects Data Services
 • SAP BusinessObjects Information Steaward

İş Zekası ve Raporlama

Organizasyonunuzun IQ'sunu artırın.

Metric Profesyonel Hizmetler olarak; kurum içinde üretin verinin iş kullanıcıları tarafından rahatlıkla kullanılmasının, iş süreçlerinin bir parçası haline getirilmesinin, hızlı bir şekilde kişiselleştirilebilmesinin, doğru seçilmiş bileşenler ve renklerle ilgili kişilere ulaştırılmasının yüksek bir iş değeri ve potensiyeli olduğuna inaniyoruz


SAP Lumira, SAP BusinessObjects BI Platform, SAP BusinessObjects Web Intelligence, Crystal Reports, SAP BusinessObjects Analysis, edition MS for Office, SAP BusinessObjects Analysis, edition for OLAP, SAP BusinessObjects Design Studio, SAP BusinessObjects Dashboards, SAP BusinessObjects Mobile, SAP BusinessObjects Live Office  çözümleri sunmaktayız. 

 • Bilgiye, iç güdüsel ve hızlı bir şekilde ulaşın

 • Kararlarınızı kurumsal bilgiye dayalı olarak verin

 • Kurulumu basitleştirin, IT altyapınızı ve kaynaklarınızı optimize edin 

İş Zekası ve Raporlama için SAP Analytics ürün ailesinden aşağıdaki ürünleri kullanıyoruz.

 • SAP Lumira
 • SAP BusinessObjects Web Intelligence
 • SAP BusinessObjects Analysis, edition for Microsoft Office
 • SAP BusinessObjects Analysis, edition for OLAP
 • SAP BusinessObjects Dashboards
 • SAP BusinessObjects Design Studio
 • SAP Crystal Reports
 • SAP BusinessObjects Explorer
 • SAP BusinessObjects BI Platform
 • SAP BusinessObjects Mobile
Detaylı bilgi için tıklayın!

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Karne, Bütçe Planlama ve Konsolidasyon, Karlılık Yönetimi süreçlerinizi etkin yönetin

Metric Profesyonel Hizmetler olarak ; analitik, ölçülebilir bir performans yönetim sisteminin büyük potensiyeli ve iş değeri olduğuna inaniyoruz. 

Kurumsal Karne uygulamaları ile, organizasyonun farklı birimleri için karneler tanımlayabilir, farklı perspektiflerde hedefler koyabilir, daha sonra bu hedefleri ölçebilmek için anahtar performans göstergeleri tanımlayabilirisiniz. 

Bütçe Planlama ve Konsolidasyon uygulamaları ile, farklı sektör ve iş kolları için kurumsal bütçe sürecinin tüm bileşenlerini iş süreçlerine entegre bir şekilde kurgulayabilirsiniz. Bu amaçla makroekonomik gösterge planlamadan, satış planlamaya, üretim planlamadan, satınalma ve tedarik planlamaya, üretim masraf planlamadan , genel gider planlamaya, mali tablo planladan karlılık planlamaya kadar tüm süreçleri bütçe/fiili, bütçe/tahmin gibi karşılaştırmalı olarak yönetebilirsiniz. 

Karlılık ve Maliyet yönetimi uygulamaları ile, aktivite tabanlı maliyetlendirme yapabilir, masraf ve maliyet dağıtımlarınızı kolaylıkla ve yüksek hızda yürütebilir ürün , kanal ve müşteri bazlı gelir tabloları hazırlayabilir, doğru ürün ve doğru müşterilerinize odaklanabilirsiniz. 

 • Analitik ve Ölçülebilir bir yönetim anlayışı kullanın

 • Bütçe Planlama süreçlerinizi operasyonel süreçlerinizin parçası haline getirin

 • Karlılık Yönetimi ile doğru ürün ve müşteriye odaklanın

Kurumsal Performans Yönetimi için SAP Analytics ürün ailesinden aşağıdaki ürünleri kullanıyoruz.

 • SAP Strategy Management
 • SAP Planning and Consolidation version for Netweaver ( BPC )
 • SAP Planning and Consolidation version for Microsoft ( BPC )
 • SAP Financial Consolidation ( Cartesis )
 • SAP Profitability and Cost Management
Detaylı bilgi için tıklayın!

Bellekiçi Veri Platformu

Disk yerine bellek

Metric Profesyonel Hizmetler olarak ; teknolojik yeniliklerin önemli iş problemlerinin çözümünde büyük rol oynadığını düşünüyoruz.

SAP HANA, disk yerine verileri bellekte tutan, hem satır hem sütun bazlı veri depolayabilen, veri madenciliği, metin madenciliği , iş fonksiyonları, analitik modelleme, replikasyon ve gerçek zamanlı akan verinin yakalanmasına olanak veren veri servisleri gibi zengin bir özellik kütüphanesine sahip yeni nesil veri platformudur. 


Metric profesyonel servisler, Dünya'daki bu alanda ilk sertifikasyonu tamamlayan , dünyadaki ilk SAP BPC powered by SAP HANA projesini canlı kullanıma geçiren, Türkiye'deki ilk SAP Netweaver BW powered by SAP HANA projesini hayata geçirmenin verdiği tecrübe , bilgi ve birikimi kurumlara büyük verimlilik ve daha önceden yapılmamış veya yapılması güç işlemlerin gerçekleşmesini sağlayarak iş değeri üretmektedir.    

 • 400x daha hızlı veri işleme

 • Gerçek zamanlı analitik uygulamalar

 • Büyük Veri artık iş süreçlerinize entegre

Kurumsal Performans Yönetimi için SAP Analytics ürün ailesinden aşağıdaki ürünleri kullanıyoruz.

 • SAP HANA Enterprise
 • SAP Netweaver BW powered by SAP HANA
 • SAP BPC powered by SAP HANA
 • SAP HANA Apps
Detaylı bilgi için tıklayın!