Proje sayesinde, Fritolay ve Pepsi gibi alanında lider operasyonlar tek ERP sistemine entegre olarak pazarda var daha güçlü ve operasyon olarak daha efektif ve aktif hale geldiler, MDM projesi ile bundan yapılan entegrasyonun ve veri kalitesinin devamlılığını sağlayarak her zaman doğru bilgi ile analizler yapılabilir hale geldi.

Hedefler (Data Migration) 

 • Tek Operasyonel sistem ile daha entegre ve yakın çalışabilmek

 • Rekabet gücünü arttırmak

 • Fırsat alanları oluşturmak

 • Operasyonel süreçleri daha iyi yönetebilmek

 • Raporlarda ve analizlerde ortak yapıyı kullanabilmek

 • Hedefler (Master Data Management)

 • Hatalı ve eksik veri girişlerini önceden fark ederek daha hızlı aksiyon alabilmek

 • Tüm sistemlerde aynı verileri kullanmak ve veri bütünlüğünü sağlayabilmek.

 • Master veri analizleri ile yeni fırsatları yakalayabilmek

  Neden SAP

 • Hem DataMigration Projesini hem de Master Data Management projesinin beraber yürütebileceğimiz DataServices ürünün SAP ürünü olması

 • Var olan raporlarma alt yapısını SAP Business Objects olması

 • Neden Metric

 • Veri Entegrasyon konusunda hem yönlendirici hemde tecrübeli olmaları

 • Daha önce beraber yapılmış başarılı projeler ve aynı ekip olma sinerjisinin yakalanması

 • SAP Çözümleri ve Hizmetleri

 • SAP Business Objects Data Services

 • SAP Business Objects Information Steward

 • SAP Business Objects WebIntelligence

 • Faydalar

 • Daha verimli planlar ve analizler yapılabilme kabiliyetine sahip olunması

 • Verinin görünürlülüğünü arttırarak kurum içerisinde daha efektif kullanım sağlanması

 • Gelecek Planları

 • Var olan ETL süreçlerinin Sap DataServices ile devam ettirilmesi

 • Var olan raporlama alt yapsının Sap Business Objects ile devam ettirilmesi

 • Kurum içerisinde tüm ihtiyaçların SAP Business Objects ürün ailesi tarafından karşılanıyor olması

 • İrfan Guder
  İş Zekası Çözümleri ve Data Müdürü
  PepsiCo

  Metric, Veri entegrasyonu ve SAP BusinessObjects konusunda ki tecrübeleri le ekibimizi her zaman doğru ve sonuç odaklı yönlendirerek , aynı ekip olma sinerjisini yakalayarak gerçekten çok iyi bir çalışma sergilemiştir. Daha önce pek çok projede birlikte çalıştığımız METRİC ile uzun yıllardır işbirliği yapmanın getirdiği verimlilik ve güven unsurları da bu süreçteki seçimimize etkili oldu.

  Diğer Başarı Hikayeleri