Proje sayesinde, Fritolay ve Pepsi gibi alanında lider operasyonlar tek ERP sistemine entegre olarak pazarda var daha güçlü ve operasyon olarak daha efektif ve aktif hale geldiler, MDM projesi ile bundan yapılan entegrasyonun ve veri kalitesinin devamlılığını sağlayarak her zaman doğru bilgi ile analizler yapılabilir hale geldi.

Hedefler (Data Migration)

Tek Operasyonel sistem ile daha entegre ve yakın çalışabilmek

Rekabet gücünü arttırmak

Fırsat alanları oluşturmak

Operasyonel süreçleri daha iyi yönetebilmek

Raporlarda ve analizlerde ortak yapıyı kullanabilmek

Hedefler (Master Data Management)

Hatalı ve eksik veri girişlerini önceden fark ederek daha hızlı aksiyon alabilmek

Tüm sistemlerde aynı verileri kullanmak ve veri bütünlüğünü sağlayabilmek.

Master veri analizleri ile yeni fırsatları yakalayabilmek

Neden SAP

Hem DataMigration Projesini hem de Master Data Management projesinin beraber yürütebileceğimiz DataServices ürünün SAP ürünü olması

Var olan raporlarma alt yapısını SAP Business Objects olması

Neden Metric

Veri Entegrasyon konusunda hem yönlendirici hemde tecrübeli olmaları

Daha önce beraber yapılmış başarılı projeler ve aynı ekip olma sinerjisinin yakalanması

SAP Çözümleri ve Hizmetleri

SAP Business Objects Data Services

SAP Business Objects Information Steward

SAP Business Objects WebIntelligence

Faydalar

Daha verimli planlar ve analizler yapılabilme kabiliyetine sahip olunması

Verinin görünürlülüğünü arttırarak kurum içerisinde daha efektif kullanım sağlanması

Gelecek Planları

Var olan ETL süreçlerinin Sap DataServices ile devam ettirilmesi

Var olan raporlama alt yapsının Sap Business Objects ile devam ettirilmesi

Kurum içerisinde tüm ihtiyaçların SAP Business Objects ürün ailesi tarafından karşılanıyor olması