ETİ, kurumsal bütçe ve planlama süreçlerini Metric uzmanlığında yönetiyor.

Hedefler

Bütçe sürecinde veri tanımlamaya, analize ve karar verme ile yürütmeye ayrılan zamanın azaltılması

Bütçe planlama ve konsolidasyon yönetiminin kolaylaştırılması

Tüm bütçe süreçlerinin tek bir platformda bir araya getirilmesi

Değişen pazar koşullarına göre hızlı simülasyon yapılabilmesi

Yüksek performanslı raporlama kabiliyetlerinin kazanılması

İş süreçlerine ve operasyonel sistemlere entegre bir sistemin kurgulanması

Neden SAP

Modüler bir yapıya sahip olması nedeniyle fazlı geçişe izin vermesi

Modüller arası doğal entegrasyon

Birden çok süreç çözümünü barındırması

Global düzeyde bir destek ağının olması

Neden Metric

Çözüm yöntemi, projeye yaklaşım tarzı

Geçmiş proje deneyimimiz

Faydalar

Veri tanımlamaya, analize, karar verme ile yürütmeye ayrılan zamanın düşürülmesi

Karar verme ve yürütmeye daha fazla zamanın ayrılması

Departmanların ve üst yönetimin, ihtiyaç duyduğu karar destek yapısı ve raporlama ortamına kavuşması

İzlenebilir ve denetlenebilir bir bütçe süreci yönetimine sahip olması

Hızlı ve değişen koşullara göre daha sık tahmin yapma yeteneği kazanılması

SAP Çözümleri ve Hizmetleri

SAP BusinessObjects Mobile BI

SAP Business Planning and Consolidation on HANA